Σας ενημερώνουμε ότι το Γαστρεντερολογικό μας Ιατρείο θα παραμείνει κλειστό 10 και 11 Οκτωβρίου 2019 λόγω συμμετοχής του Ιατρού Μεταλληνού Αλέξανδρου στο 39ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας.