Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την πρόσφατη ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, η χρήση μάσκας στις Μονάδες Παροχής Υπηρεσιών Υγείας παραμένει υποχρεωτική.

Γι' αυτόν τον λόγο η είσοδος στα Ιατρεία Φωκίδας θα επιτρέπεται ΜΟΝΟ με χρήση μάσκας.

Ευχαριστούμε για την συνεργασία.