Ένα μικρό απόσπασμα ενός φυσιολογικού τοκετού της Dr Ρηγοπούλου, μέσα από την κάμερα του συζύγου-μπαμπά.