Σας ενημερώνουμε ότι το Γαστρεντερολογικό μας ιατρείο θα παραμείνει κλειστό για 2 ημέρες λόγω συμμετοχής του Ιατρού Μεταλληνού Αλέξανδρου στο 38ο Πανελλήνιο Γατρεντερολογικό Συνέδριο.